Textové pole: 

Výrobna krmných směsí Poly-Feed s.r.o.

Mlýn ve Velkém Grunově byl postaven v roce 1915 a sice jako mlýn větrný. Po pěti letech došlo vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek ke zřícení lopatek a soukolí a následně k jeho vyhoření. Po zavedení elektrické energie v roce 1921 se začínal v letech 1922 - 24 budovat mlýn nynější, zděný, který produkoval 10 tun výrobků denně. Po válce, kdy byl mlýn rekonstruován, se mlelo denně 30 tun žita, protože zde bylo instalováno zařízení pouze pro mletí této suroviny. Jelikož stavba mlýna byla realizována u tratě, mohla se produkce mlýna zasílat vagónovými zásilkami. Takovým způsobem pokračovalo mletí do roku 1962, kdy mlýn převzal Zemědělský nákupní závod v České Lípě. To se již vyráběly krmné směsi. Během třiceti let provedl ZZN dvě rekonstrukce. První proběhla v letech 1968 - 69 a investice činila tři miliony Kč. Druhá rekonstrukce stála pět milionů Kč a provedla se v letech 1988 - 89. V roce 1993 se chod mlýna na jeden rok zastavil důsledkem ukončení výroby ZZN a jeho privatizací. Hrozila celková devastace objektu a jeho demolice. Následný majitel mlýna firma POLY-FEED spol. s r.o. produkci mlýna obnovila a provozovala mlýn až do konce roku 2005. Začátkem roku 2006 zakoupila nemovitost mlýna firma Autocentrum FICS s.r.o. Jablonec a vstoupila jako rovnoprávný společník do firmy POLY-FEED spol. s r.o. Počátkem roku 2010 převzal 50-ti procentní podíl na firmě POLY-FEED většinový majitel Autocentra FICS s.r.o. a dokončil tím oddělení POLY-FEED spol. s r.o od dřívějších majitelů. Zároveň firma POLY-FEED spol. s  r.o. prodala podíly na ostatních firmách dřívějšího majitele a tím přerušila i tyto vazby. V roce 2012 byla provedena další rekonstrukce a v jejím rámci se vybudovala nová posklizňová linka obsahující čističku a sušičku.

o nás

Die Mühle in Velky Grunov wurde im Jahre 1915 aufgebaut und als Windmühle konzipiert. Nach fünf Jahren ist es infolge schlechten Wetterbedingungen zur Beschädigung der Windschaufeln und anschliessend zum Brand in der Mühle gekommen. Nach Elektrifizierung im Jahr 1921 wurde in den Jahren 1922 - 24 die heutige Mühle aufgebaut und produzierte 10 Tonnen produkte täglich. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Mühle rekonstruiert und es wurden täglich 30 Tonnen Korn gemahlen, da hier die dafür geeignete Technologie installiert wurde. Weil die Mühle direkt an einer Eisenbahnlinie steht, war es immer vorteilhaft die zu verarbeitenden Rohstoffe oder die fertigen Produkte mit der Eisenbahn zu transportieren. Auf dieser Weise wurde die Mühle bis zum Jahr 1962 betrieben, als es vom Ladwirtschaftlichen Handelsbetrieb in Böhmisch Leipa übernommen wurde. Man hat mit der Herstellung von Futtermitteln begonnen. Während den weiteren dreissig Jahren wurde die Mühle zweimal umgebaut. In den Jahren 1968 - 69 wurden drei Millionen und in den Jahren 1988 - 89 fünf Millionen Kč investiert. Im Jahr 1993 wurde der Betrieb der Mühle anlässlich der Privatization der Inhaberfirma eingestellt. Es drohte Verwüstung und anschliessende Abbruch der Mühle. Doch ein neuer Besitzer, die Firma POLY-FEED s.r.o. hat die Produkcion wieder aufgenommen und betrieb es bis Ende 2005. Am Anfang des Jahres 2006 wurde die Liegenschaft der Mühle von der Firma Autocentrum FICS s.r.o. Jablonec gekauft und diese trat unter Anteilnahme vom ausländischem Investitionskapital in die Firma POLY-FEED spol. s r.o. ein. Im Jahre 2012 wurde eine weitere Rekonstruktion durchgeführt und in ihrem Rahmen ist eine Reinigungs– und Trocknungsanlage eingebaut worden.

Copyright MIKADA, s.r.o., 2014